omluvenka

Rozpočet 2020

Rozpočet > Rozpočet 2020

Mateřská škola Bořislav, příspěvková organizace

Bořislav 155, 415 01 Teplice

Návrh rozpočtu na rok 2020

Výdaje

Normativní

Nákup PC

15 472,00

501

Spotřeba všeobecného materiálu, výtvarné a vzdělávací pomůcky, kancelářské potřeby, čistící prostředky, poštovné

  38 000,00

502

Spotřeba el. energie, vody

110 280,00

511

Oprava a udržování

/revize, opravy/

  15 000,00

512

Cestovné

    3 000,00

518

Ostatní služby spojené s provozem:

Přeprava dětí

    4 000,00

Internet, telefon

10 248,00

Kulturní akce pro děti

18 000,00

Zpracování mezd, účetnictví, daňové poradenství

50 000,00

Neinvestiční náklady na stravování

30 000,00

549

Pojištění

20 000,00

Celkem

314 000,00

Výdaje

Účelové

Mzdy, sociální, zdravotní pojištění

970 500,00

ONIV

10 376,00

stravné

100 000,00

Celkem

1 394 876,00

příjmy

Dotace ČEZ - fotovoltaika

12 000,00

Dotace zřizovatel

230 000,00

Mzdy, sociální, zdravotní pojištění

970 500,00

ONIV

10 376,00

Úplata

72 000,00

Stravné

100 000,00

Celkem

1 394 876,00

více informací