omluvenka

Rozpočet 2019

Rozpočet > Rozpočet 2019

Mateřská škola Bořislav, příspěvková organizace

Bořislav 155, 415 01 Teplice

Návrh rozpočtu na rok 2019

Výdaje

Normativní

501

Spotřeba všeobecného materiálu, výtvarné a vzdělávací pomůcky, kancelářské potřeby, čistící prostředky, poštovné

 38 000,00

502

Spotřeba el. energie, vody

104 000,00

511

Oprava a udržování

/revize, výměna písku v pískovišti, nátěr herních prvků/

  15 000,00

512

Cestovné

    3 000,00

518

Ostatní služby spojené s provozem:

Přeprava dětí

    6 000,00

Internet, telefon

8 000,00

Kulturní akce pro děti

18 000,00

Zpracování mezd, účetnictví, daňové poradenství

50 000,00

Neinvestiční náklady na stravování

25 000,00

549

Pojištění

5 000,00

Celkem

272 000,00

Výdaje

Účelové

Mzdy, sociální, zdravotní pojištění

1 291 955,00

ONIV

10 956,00

stravné

70 000,00

Celkem

1 644 911,00

příjmy

Dotace ČEZ - fotovoltaika

12 000,00

Dotace zřizovatel

230 000,00

Mzdy, sociální, zdravotní pojištění

1 291 955,00

ONIV

10 956,00

Úplata

30 000,00

Stravné

70 000,00

Celkem

1 644 911,00

více informací